01. TARAFLAR

 1. İşbu Sözleşme ("Sözleşme"), www.tanoto2.com.tr alan adını işleten TAN OTO Motorlu Araçlar Taşımacılık ve İnş. Tic. Ltd. Şti. (Sözleşme'de "TAN OTO" olarak anılacaktır.) ile Site'ye üye olmak isteyen Üye arasında, üye kaydı aşamasında akdedilmiştir. Üye, Site'ye üye olmakla, Sözleşme hükümlerini okuduğunu ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Sözleşme'de TAN OTO ve Üye ayrı ayrı "Taraf", birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır.

02. TANIMLAR

İşbu Sözleşme'de belirtilen;

 1. Üye: Site'ye üye olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
 2. Sitewww.tanoto2.com.tr alan adı üzerinden yayın yapan web sitesini ifade eder.
 3. Araç: TAN OTOtarafından Site'de rezervasyona sunulan kullanılmış motorlu kara nakil aracını ifade eder.
 4. HEMEN REZERVE ET: Araçların, belirli bir fiyatla rezervasyona sunulduğu ve sitede bulunan yönlendirmeler sonucu site aracılığı ile Rezervasyon Bedeli olarak kredi kartı bloke uygulamasını takiben rezervasyonun TAN OTO tarafından onaylanması ile tamamlanan HEMEN REZERVE ET sistemini ifade eder.

  ÜYE, İŞBU SÖZLEŞME KAPSAMINDA ARAÇ SATIN ALMA İŞLEMİNİN GEÇERLİLİĞİNİN HUKUKEN NOTER İŞLEMLERİNİN TAMAMLANMASINA BAĞLI OLDUĞUNU BİLMEKTEDİR. BU NEDENLE SÖZLEŞME KAPSAMINDAKİ ONLINE REZERVASYON HİZMETİNİN, TAN OTO TARAFINDAN ÜYE’YE ARACI SATIN ALMAK ÜZERE GEREKLİ İŞLEMLERİ SÖZLEŞME’DE BELİRTİLEN SÜRE İÇİNDE TAMAMLAYANA KADAR ARACIN REZERVE EDİLMESİ HİZMETİ ANLAMINA GELDİĞİNİ KABUL EDER.

 5. Rezervasyon Bedeli: Listelenen motorlu araçları rezerve etmek için web sitesi aracılığı ile Üye'nin kredi kartından bloke edilen tutardır. Satış bedelinin Üye tarafından TAN OTO'ya ödenmesi ve noter satış işlemlerinin tamamlanmasını takiben kredi kartı üzerindeki bloke Sözleşme'de tanımlanan Bloke Süresi sonunda kalkacaktır.

03. SÖZLEŞMENİN KONUSU

 1. Sözleşme'nin konusu, araçların TAN OTO tarafından Site'de çevrimiçi olarak internet üzerinden HEMEN SATIN AL yoluyla rezervasyona sunulmasına dair usul ve esaslar ile Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

04. TAN OTO'NUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. TAN OTO, kontrol ve denetimi altındaki kimlik, adres, iletişim bilgilerinin kaybolmasını, kötüye kullanılmasını ve/veya değiştirilmesini engellemek amacıyla makul güvenlik önlemleri almaktadır. Üye'nin Site'ye aktardığı bilgi ve veriler gizli bilgi şeklinde yorumlanmayacaktır.
 2. TAN OTO Üye'nin Site üzerindeki her türlü aktivitesini izleyebilir, kayda alabilir ve gerekli gördüğünde, Site'den uzaklaştırma, üyelik dondurma, üyelik iptal etme ve benzeri her türlü müdahalede bulunabilir.
 3. TAN OTO önceden Üye'ye bildirimde bulunmaksızın Site'nin biçim ve içeriğini kısmen veya tamamen değiştirebileceği gibi, Site'nin yayın yaptığı alan adını değiştirebilir, farklı alt alan adları kullanabilir, alan adı yönlendirmesi yapabilir veya alan adını kapatabilir.
 4. TAN OTO dilediği zamanda ve sebep göstermeksizin, önceden Üye'ye bilgi vermeksizin Site'de sunduğu hizmetlerin kapsam ve çeşitlerini değiştirebilir, Site'de sunulan hizmetleri kısmen veya tamamen dondurabilir, sona erdirebilir, tamamen iptal edebilir.
 5. TAN OTO, Sözleşme'de belirtilen iş ve işlemlerin daha etkin gerçekleştirilebilmesi amacıyla dilediği zaman hizmet, HEMEN SATIN AL şartları ve işleyişte değişiklikler ve/veya güncellemeler yapabilir. Üye, bu değişiklikleri kabul ettiğini, bu değişikliklere uygun davranacağını şimdiden kabul ve beyan eder.
 6. Sözleşme TAN OTO'nun HEMEN SATIN AL kapsamında sunacağı Araç adedi, Araç özellikleri, Araç lokasyonu, hizmet ve sair hususlarda herhangi bir taahhüt içermez. Üye, bu ve sair nedenlerle TAN OTO'dan hiçbir ad altında hak ve alacak talep edemez.

05. ÜYE'NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. Üyelik, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin Üye kaydı sırasında Üye tarafından onaylanması ile tamamlanır. Üye, Üyelik Sözleşmesi'ni onaylamakla, Sözleşme hükümlerini okuyup anladığını kabul etmektedir.
 2. Üye, üyelik işlemlerinde belirtmiş olduğu kimlik, adres ve iletişim bilgilerinin eksiksiz ve doğru olduğunu, bilgilerinde değişiklik olması halinde bu bilgileri derhal TAN OTO'ya ileteceğini, eksik, güncel olmayan veya yanlış bilgi vermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve zarardan Üye'nin sorumlu olacağını kabul eder.
 3. Üye, Site'de belirtilen hizmetlerden faydalanırken kanun ve ilgili mevzuata ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, hakaret, tehdit, iftira, taciz vb. eylemlerde bulunmayacağını, siyasi veya ideolojik propaganda yapmayacağını, diğer üyeleri rahatsız edici davranışlar içine girmeyeceğini ve Site'de verilen hizmetlerin aksamasına ya da kesilmesine neden olabilecek her türlü hareketten kaçınacağını aksi halde oluşacak her türlü zarardan bizzat sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.
 4. Üye, Site'yi kullanırken başkaları tarafından kolay tahmin edilemeyecek bir şifre kullanacağını, kullanıcı adı, şifre vs. bilgilerini başkalarıyla paylaşmayacağını ve bu bilgilerin güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, bunların ele geçirilmesinden ve bunun zararlarından hiçbir şekilde TAN OTO'nun sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.
 5. Üye, Site'ye, zararlı program, yazılım, kod ve benzeri materyal göndermeyeceğini, Site'nin ve üyelerin güvenliğini tehlikeye düşürebilecek her türlü hareketten kaçınacağını aksi halde oluşacak her türlü zarardan bizzat sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.
 6. Üye, üyelik hesabını üçüncü kişilere devredemez. Ayrıca Üye, HEMEN SATIN AL aracılığı ile rezerve ettiği aracı/araçları kendi adına tescil edilmeden kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredemez, devredilmesini talep edemez. Araç yalnızca ilgili Üye adına tescil edilecektir.
 7. Üye, başkalarının Site'yi kullanımını kısıtlayamaz, engel olamaz ve Site'nin veya Site'yi kullanılabilir hale getirmek için kullanılan sunucu veya ağların işletimine müdahale edemez.
 8. Üye'nin Virüs saldırılarından ve/veya Site'den edindiği bilgilerden kaynaklanan kayıp ve hasarlar dâhil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Site'ye erişimine ve kullanımına ilişkin olarak doğrudan veya dolaylı olarak meydana gelebilecek zararlardan TAN OTO sorumlu değildir.
 9. Üye, Site çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla Site'ye yetkisiz olarak bağlanmayacağını ve işlem yapmayacağını, diğer üye ve internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacağını veya bunları kullanmayacağını kabul eder.
 10. Sitede, bu siteden tamamen bağımsız ve TAN OTO'nun kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişilere ait başka web sitelerine link bulunması halinde TAN OTO bu sitelerde bulunan bilgilerin doğruluğunu garanti etmez. Bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler/ürünler veya bunların içeriği hakkında TAN OTO'nun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

06. HEMEN REZERVE ET

 1. HEMEN REZERVE ET hizmetinden, işbu Sözleşme'yi onaylayan ve Sözleşme'de belirtilen koşulları taşıyan Üye, Sözleşme'de düzenlenen ve Araç bilgi sayfasında belirtilen Rezervasyon Bedeli'nin kredi kartından bloke edilmesi koşulu ile yararlanabilir. HEMEN REZERVE ET aracılığı ile rezerve edilen Araç, rezervasyon tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü süre ("Rezervasyon Süresi") için Üye adına ayrılacaktır. Rezerve edilen Araç'ın noter satış işlemlerinin Rezervasyon Süresi içinde tamamlanması esastır. Noter satış işleminin Rezervasyon Süresi içinde gerçekleşmemesi halinde Rezervasyon Bedeli'ne ilişkin bloke, ilgili bankanın/finans kurumunun prosedürüne bağlı olarak, Rezervasyon Tarihini takip eden en geç 20 (yirmi) gün ("Bloke Süresi") içinde kendiliğinden kalkacaktır. TAN OTO, banka ve finans kurumlarından kaynaklanan sebeplerle blokenin geç kalkmasından doğan zararlardan sorumlu değildir.
 2. Üye'nin Rezervasyon Süresi sona ermeden rezervasyon işlemini iptal ettiğini TAN OTO'ya yazılı olarak iletmesi halinde, kredi kartı bloke, yine en geç yukarıda belirtilen Bloke Süresi'nin sonunda kalkacaktır. Üye, işbu Sözleşme'yi onaylamakla Üye'nin banka ve finans kurumlarından kaynaklanan sebeplerle blokenin geç kalkmasından kaynaklanan zararlardan TAN OTO'nun sorumlu olmadığını kabul eder.
 3. Rezervasyon Tarihi'nde www.tanoto2.com.tr'de yayınlanan araç satış bedeli öngörü niteliğindedir, nihai araç satış bedeli noter satış işlemi öncesinden taraflar arasında mutabık kalınarak belirlenen bedeldir. TAN OTO, noter işlemi tamamlanana kadar, piyasa koşullarını dikkate alarak, HEMEN SATIN AL Tarihi'nde www.tanoto2.com.tr'de yayınlanan öngörülen araç satış bedelini artırma, değiştirme hakkını saklı tutar.
 4. Üyelik ve katılım için 18 (on sekiz) yaşının tamamlanmış olması, Üye'nin, reşit ve temyiz kudretini haiz olması ön koşuldur. Bu koşulları haiz olmadığı halde Üyelik işlemini gerçekleştiren, hatalı/yanıltıcı bilgi vererek www.tanoto2.com.tr aracılığı ile işlem yapan Üyeler'in Üyeliklerinin/Rezervasyonlarının iptali nedeniyle uğrayacağı zararlardan TAN OTO sorumlu değildir. TAN OTO'nun Üye'nin herhangi bir nedenle yanıltıcı işlem ve eylemleri nedeniyle uğrayacağı zararlarını Üye'ye rücu etme hakkı saklıdır.
 5. HEMEN REZERVE ET sistemi aracılığı ile rezervasyona sunulan Araç, TAN OTO'nun mülkiyetindeki araçlar olabileceği gibi, 3. Kişilere ait araçların da HEMEN REZERVE ET sistemi aracılığı ile TAN OTO tarafından vekaleten rezervasyona sunulması mümkündür.
 6. İnternet bağlantı kalitesi ve bağlantı hızı, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve mobil uygulamada oluşabilecek sair aksaklıklardan TAN OTO sorumlu olmayıp, Üye bu tür aksaklıklar nedeni ile her ne ad altında olursa olsun doğrudan veya dolaylı zararının tazminini talep edemez.
 7. Araçlar, HEMEN REZERVE ET'de yayınlandığı süre boyunca, TAN OTO tarafından belirlenerek Site'de duyurulacak olan adreslerde, mesai saatleri içerisinde Üyeler'in incelemesine, muayenesine sunulur. Üye aracı rezerve etmekle aracın varsa ekspertiz açıklamasını ve TAN OTO tarafından belirlenmiş rezervasyon şartlarını ve usullerini de kabul etmiş sayılır.
 8. Site'de yayınlanan bedellere KDV dahildir.
 9. Araçların Üye adına devir ve tescili ile ilgili her türlü vergi, resim, harç ve yükümlülükler Üye'ye aittir. Üye'nin HEMEN REZERVE ET sistemi aracılığı ile rezervasyon işlemini tamamlamasını ve TAN OTO tarafından onaylanması durumunda Üye, Rezervasyon Tarihi'nden itibaren 3 (üç) iş günü içinde satış tutarının tamamını ve noterlik ücreti ile rezervasyon işlemi hizmet bedelini, TAN OTO'nun banka hesap numarasına yatırmak suretiyle ödemek ile yükümlüdür.
 10. HEMEN REZERVE ET yoluyla rezervasyon işlemlerinin yapılması ve TAN OTO tarafından onaylanmış olması, TAN OTO ile Üye arasında satış sözleşmesi kurulduğu anlamını taşımaz, aracın mülkiyetinin Üye'ye geçmesini sağlamaz. Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirleri, noterler tarafından yapılır. Bu nedenle, aracın satış sözleşmesi ve/veya devri, tarafların veya vekillerin bir araya gelmesi suretiyle noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Araç satış ve devir işlemlerinin yapılması için Üye bizzat kendisi veya usulüne göre yetkilendirilmiş vekili TAN OTO tarafından bildirilecek tarihte ve TAN OTO bildirilen noterde hazır bulunacaktır.
 11. TAN OTO tarafından vekaleten satılan 3. Kişilere ait Araçlar hakkında ayıba ve sair her türlü taleplere ilişkin tüm uyuşmazlıklar Araç sahibi 3. Kişi ile Üye arasında çözümlenecektir. TAN OTO'nun vekil sıfatı ile vekilin kusur sorumluluğuna ilişkin yasal hükümler haricinde bir sorumluluk ve/veya taahhüdü bulunmamaktadır.
 12. Vekaleten satılan 3. Kişi adına kayıtlı Araçlar ile ilgili, araç sahibi müşterinin alım satım işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve/veya gerek rezervasyon aşamasında ve/veya herhangi bir nedenle noter nezdinde satış işlemi gerçekleşmeden önce, vekilin/3. kişinin satıştan kaçınması/cayması ve/veya vekaletname vermemesi veya vekaletnameyi kısmen veya tamamen iptal etmesi, TAN OTO'yu azletmesi vb. hallerden TAN OTO sorumlu tutulamaz. Bu durumda TAN OTO Üye'nin rezervasyon işlemi gerçekleşmiş/onaylanmış olsa dahi HEMEN REZERVE ET rezervasyonunu tek taraflı olarak iptal etme hakkına sahiptir. Üye, bu sebeplerden dolayı TAN OTO'dan herhangi bir hak, alacak, tazminat ve/veya herhangi bir talepte bulunamaz; bu durumda Rezervasyon Bedeline ilişkin Üye'nin kartındaki bloke yine Bloke Süresi sonunda kalkacaktır.

07. ÖDEME

 1. HEMEN REZERVE ET'e katılınması için kredi kartı ile Rezervasyon Bedeli'nin bloke edilmesi şart olup, Rezervasyon Bedeli her bir HEMEN SATIN AL için TAN OTO tarafından belirlenerek Site'de duyurulacaktır. Üye, bu konuda gerekli işlemleri yerine getirmekle yükümlüdür.
 2. HEMEN REZERVE ET işleminin tamamlanmasından sonra Üye'nin aracı almaktan vazgeçmesi veya tescil için bildirilecek süre içerisinde müracaat etmemesi veya tescil için gerekli belgeleri iletmemesi veya satış ve devir masraflarını yatırmaması veya yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmemesi durumunda TAN OTO Rezervasyon'u iptal edecektir; bu durumda Rezervasyon Bedeline ilişkin Üye'nin kartındaki bloke yine Bloke Süresi sonunda kalkacaktır. Hemen Rezerve Et işleminin tamamlanmasından sonra TAN OTO'nun aracı satmaktan vazgeçmesi veya TAN OTO'nun tescil için gerekli işlemleri yerine getirmemesi veya yükümlülüklerin tam ve eksiksiz olarak yerine getirilmemesi durumunda Hemen Satın Al işlemi iptal edilmiş sayılacaktır; bu durumda Rezervasyon Bedeline ilişkin Üye'nin kartındaki bloke yine Bloke Süresi sonunda kalkacaktır.

08. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 1. Site içeriğine, tasarımına ve yazılımına ilişkin tüm mali hakların izinsiz kullanımı (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz) bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü izinsiz ifşa ve kullanım, fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelecektir.
 2. Üye'ler, Site'nin kullanımında yasal mevzuat hükümlerine uygun davranacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Aksi kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, idari, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üye'ye ait olup TAN OTO'nun rücu hakkı saklıdır.

09. SORUMLULUK

 1. Üye, Site'de sunulan/yayınlanan bilgi ve hizmetlerde eksiklik, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, siber saldırılar, bağlantı hızı, sunucu, veri tabanı problemleri ve/veya sayılanlarla sınırlı olmaksızın başkaca problemler olabileceğini kabul etmekte olup, bu tür problemler/arızalar oluşması durumunda ve/veya Üye'nin Sözleşme'de belirtilen yükümlülüklerden herhangi birine aykırı davrandığının tespiti halinde ve/veya herhangi bir sebebe dayanmaksızın TAN OTO Üye'ye herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın ve sebep göstermeksizin HEMEN SATIN AL yoluyla yapılan Rezervasyon'u durdurmaya veya sona erdirmeye veya iptal etmeye veya HEMEN SATIN AL sonucunu onaylamamaya yetkilidir.
 2. HEMEN REZERVE ET sonucunun TAN OTO tarafından onaylanmış olması, TAN OTO tarafından daha sonra tespit edilecek aykırılıklar bakımından, Üye'nin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. TAN OTO bu nedenle uğradığı zararlarını Üye'den talep etmeye yetkilidir.
 3. TAN OTO, Üye'nin sitede yer alan herhangi bir ürün ya da hizmeti kullanmasından kaynaklanacak doğrudan ve/veya dolaylı hasarlardan sorumlu tutulamaz. Üye, hizmeti ya da siteyi kullanması sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü hasar ve zarardan bizzat kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

10. MÜCBİR SEBEPLER

 1. Doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, siber saldırılar, bağlantı hızı, sunucu, veri tabanı problemleri ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, TAN OTO'nun makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak haller olan "Mücbir Sebep" durumlarında; tanoto2.com.tr, işbu sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya hiç ifa etmeme hakkına sahiptir. Zira işbu Mücbir Sebep süresince TAN OTO'nun yükümlülükleri askıya alınır. Bu ve bunun gibi durumlarda, TAN OTO'ya gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecektir. Bu durumlar için TAN OTO'dan her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep halinin 7 (yedi) günden fazla sürmesi halinde TAN OTO, dilerse işbu Sözleşme'yi herhangi bir bildirime gerek olmaksızın tazminatsız ve tek taraflı olarak feshetmeye yetkilidir.

11. SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNDE DEĞİŞİKLİK

 1. TAN OTO, Sözleşme'de belirtilen iş ve işlemlerin daha etkin gerçekleştirilebilmesi açısından yapacağı değişiklikler ile hizmet kapsamında yapacağı değişiklikler nedeniyle ve ayrıca gördüğü lüzum üzerine Üye'ye bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın ve sebep göstermeksizin işbu sözleşme hükümlerinde tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına sahiptir. Üye, bahse konu değişiklikleri Site'de yayınlandığı andan itibaren kabul etmiş sayılır. Üye, bu hususu şimdiden gayri kabili rücu olarak kabul eder.

12. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ, FESİH VE ÜYELİK İPTALİ

 1. Sözleşme Site'de onaylandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve TAN OTO'nun Üye'nin üyeliğini iptal etmesi ve/veya Site'de sunulan hizmetleri sona erdirmesi ile birlikte başkaca bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.
 2. Üye'nin Sözleşme'den kaynaklanan yükümlülüklerinden herhangi biri veya tamamına kısmen veya tamamen aykırı davranması durumunda TAN OTO, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın ve gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi feshederek Üye'nin üyeliğini iptal edebilir ve Üye'nin siteden aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri, verdiği teklifleri, kazandığı HEMEN SATIN AL yoluyla yapılan rezervasyonları kısmen veya tamamen dondurulabilir veya iptal edebilir. Bu nedenle fesih durumunda Üye TAN OTO'dan hiçbir hak ve talepte bulunamaz. TAN OTO doğmuş/doğacak her türlü zararını Üye'den talep etmeye yetkilidir. 

13. GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLER

 1. Üye, Sözleşme'nin ifası kapsamında TAN OTO ile ilgili olarak doğrudan veya dolaylı olarak edindiği, ticari, mali, hukuki veya teknik nitelikte, ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgiyi gizli tutacak ve TAN OTO'nun izni olmaksızın herhangi bir kişiye ifşa etmeyecektir. Aksi halde Üye TAN OTO'nun uğradığı zararlardan sorumludur. Ayrıca TAN OTO, kullanıcı profili ve pazar araştırmaları yapmak, rezervasyon ve site kullanım istatistikleri oluşturmak gibi amaçlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm yasal amaçlar için, Üye'nin kimlik, adres, iletişim, IP ve site kullanım bilgilerini bir veri tabanında toplayabilir ve bu bilgileri herhangi bir kısıtlama olmaksızın kullanabilir. TAN OTO, Üye'ye ilişkin bilgileri sitede sunulan hizmetler ile ilgili sigorta şirketi, banka ile ayrıca gerek gördüğü üçüncü kişi/kurumlarla paylaşmaya yetkilidir. Ayrıca TAN OTO bu bilgileri, yasaların getirdiği zorunluluklara uyma amacıyla veya yetkili adli veya idari otoritenin yürüttüğü soruşturma veya araştırma açısından talep edilmesi durumunda veya kullanıcıların hak ve güvenliklerinin korunması amacıyla üçüncü kişi/kurumlarla paylaşabilir. İşbu gizlilik hükmü sözleşme süresi sona erdikten sonra dahi süresiz olarak geçerlidir.
 2. TAN OTO, Kişisel Verilen Korunması ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi mevzuatına uygun hareket edecektir.
 3. TAN OTO olarak, kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında istisnaya giren (örneğin kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin ifası için gerekli olması veya veri sorumlusunun meşru menfaati) haller haricinde Üye'nin kişisel verilerinin işlenmesi ve/veya aktarılması kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin Üye açık rıza vermektedir:
  1. Üye'nin TAN OTO ile paylaştığı kimlik, iletişim, müşteri işlem verileri TAN OTO hizmetlerinin geliştirilmesi ve müşteri memnuniyetinin sağlanması için analiz, promosyon, reklam, kampanya, anket ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Üye ile iletişime geçilmesi, ticari elektronik ileti gönderilmesi ve aynı amaçlarla TAN OTO'nun hizmetlerinden faydalandığı yurt içi ve yurt dışında bulunan özel hukuk tüzel kişilerine aktarılmasına,
  2. Üye'nin kimlik kartı üzerinde yer alan özel nitelikli kişisel verilerinin TAN OTO nezdinde müşteri kayıtlarının oluşturulması, araç satış ve satış sonrası işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla işlenmesine ve aynı amaçlarla TAN OTO'nun anlaşmalı iş ortaklarına, eksperlere, distribütörlere, bankalara ve finans kurumlarına, sigorta şirketlerine ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmasına,
  3. Üye'nin TAN OTO'ya kaza sebebiyle başvurması halinde, sağlık/alkol/akli denge/adli vaka raporları dahil kazaya ilişkin veriler, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbiri verileri ve kimlik kartı üzerinde yer alan özel nitelikli kişisel verileri mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin, operasyon süreçlerinin ve aynı amaçlarla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, sigorta şirketlerine, eksperlere, servislere, Tan Oto'nun iş ortakları ve tedarikçileri dâhil olmak üzere hizmetlerinden faydalanılan ve işbirliği içerisinde olunan gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilere aktarılmasına,
  4. Üye tarafından paylaşılması halinde Üye'nin özel nitelikli kişisel verilerinin bilgi güvenliği süreçlerinin, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi yürütülmesi amaçlarıyla işlenmesine ve hizmetlerinden faydalanılan ve iş birliği içerisinde olunan gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilere aktarılmasına Üye bilerek ve isteyerek rıza gösterdiğini ve TAN OTO tarafından aydınlatma metni ile bilgilendirildiğini beyan etmektedir.
 4. Üye, işbu siteye üye olmakla, www.tanoto2.com.tr 'nin WEB SİTESİ GİZLİLİK VE KULLANIM ŞARTLARI'nı okuduğunu, anladığını kabul ve beyan etmektedir.

14. TEBLİGAT

 1. Taraflar, üyelik işlemleri esnasında belirttiği adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliğinin diğer tarafa yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt ederler. Üye, sözleşme ve hizmetlerde yapılacak değişikliklerin, HEMEN REZERVE ET sonuçlarının, onayın, üyeliğin/Satın Alnın iptalinin, işbu sözleşmenin feshinin, sona erdirilmesinin vs. her türlü bildirimin üyelik işlemleri esnasına belirttiği e-mail adresine yapılmasına muvafakat etmiş olup, e-mail ile yapılan bildirimler ulaşsın veya ulaşmasın bildirimin TAN OTO tarafından gönderildiği andan itibaren tebellüğ edilmiş olduğunu ve hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt eder. Bildirimin üyeye geç ulaşması veya ulaşmamasından ve sonuçlarından TAN OTO sorumlu değildir. Üye'nin TAN OTO ile yapacağı yazışmalarda elektronik posta, faks kullanılamaz.

15. YETKİ

 1. Sözleşme'nin uygulanmasından kaynaklanan sorunların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak ve Ankara Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili olacaktır.

16. GENEL HUSUSLAR

 1. Sözleşme'nin herhangi bir hükmünün, herhangi bir nedenden dolayı geçersiz sayılması veya uygulanabilirliğinin kalmaması halinde, Sözleşme'nin diğer hükümleri yürürlükte kalacaktır.
 2. TAN OTO'nun Sözleşme tahtında sahip olduğu herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez. Bu Sözleşme'nin herhangi bir koşul, madde veya hükmünden feragat edilmesi o koşul, madde veya hükümden daha sonra veya devamlı olarak feragat edildiği anlamına gelmez veya bu şekilde yorumlanamaz.
 3. Sözleşme Site'de onaylandığı andan itibaren, varsa daha önce Site'de onaylanan sözleşmenin yerine geçer. İhtilaf halinde, hangi sözleşmenin yürürlükte olduğu dönemden kaynaklandığına bakılmaksızın, bu sözleşme hükümleri uygulanır.
 4. Üye, Sözleşme'den kaynaklanan hak, alacak ve yükümlülüklerini öncesinde TAN OTO'nun yazılı iznini almaksızın üçüncü kişilere devir veya temlik edemez.

17. YÜRÜRLÜLÜK VE DEĞİŞİKLİKLER

 1. Üye'ler, işbu sözleşme hükümlerini Site'yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. TAN OTO dilediği zaman Sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek www.tanoto2.com.tr üzerinde yayınlandığı tarihte herhangi bir bildirim ve/veya kabule bağlı kalmaksızın doğrudan yürürlüğe girer.