Araç Alım Satım Vekaleti Nasıl Verilir?

Araç Alım Satım Vekaleti Nedir?

Aracını bir başkası aracılığıyla satmak isteyen veya araç alım işlemini bir başkası tarafından yapmak isteyen kullanıcılar “Araç Alım Alım Satım Vekaleti” almak zorundadır. Bu yetki sayesinde, araç sahibinin adına hareket etme yetkisini bir başka kişiye verilir ve bu kişi aracı satın alabilir veya satabilir. Bu şekilde, araç sahibi işlerini vekalet verdiği kişiye devredebilir ve satın alma veya satış işlemlerini tamamlamasını sağlayabilir. 

Araç alım satım vekaleti noterde düzenlenir, vekaleti veren kişi ve vekalet alan kişiler tarafından imzalanır. Vekaletnameyi veren kullanıcı vekalet verdiği kişinin araç için hangi işlemleri yapabileceğini belirler. Araç alım satım vekaleti alan vekil kişiler araç satın alma, araç satma, araç satış bedelini belirlemek ve tahsil etmek, aracın devir işlemlerini ve trafik tescil işlemlerini yürütme ve vekalet veren kişi adına sözleşme imzalamak gibi birçok işlemi yapabilir. Eğer bir başkası adına yapılacaksa, ikinci el araç alım satım işlemleri için de vekalet belgesi alınması gerekmektedir.

Araç Alım Satım Vekaleti İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Araç alım satım vekalet belgesi için vekaletname veren kişinin ve vekilin kimlik bilgilerini içeren belgeler, adres bilgileri, araç ruhsatı gibi başvuru belgeleri gerekmektedir. Bu belgeler ile notere müracaat edilmelidir. Sonrasında vekaletname süreci başlatılır. 

Araç Alım Satım Vekaletnamesi Nereden Alınır?

Araç satışında, araç satış vekaletnamesi genellikle noterler tarafından hazırlanır. Bu vekaletname ile, araç ruhsat sahibi olan bir kişi, başka bir kişi adına araçlarını satmak için bir vekil atayabilir. Bu vekil, ruhsat sahibi adına araç satışını gerçekleştirebilir ve satış bedelini tamamını alabilir. Bu şekilde, araç sahibi tarafından vekalet verilen kişi, araç satışıyla ilgili işlemleri yürütebilir ve satışı tamamlayabilir.

Vekalet veren kişi ve vekil ilgili belgeler ile birlikte notere başvuru yaparlar. Noter tarafından, vekilin araç ile ilgili yapacağı işlemleri detaylı olarak içeren vekaletname metni hazırlanır ve her iki taraf da söz konusu vekaletnameyi imzalarlar. 

Notere Gitmeden Vekaletname Verilebilir mi?

Araç alım satım vekaleti noter tasdiklidir. Başka kurumlar tarafından vekaletname hazırlanması yasal değildir. Vekalet işlemleri için her iki taraf da oldukça hassas olmalı ve yasalara uygun şekilde hareket etmelidir. Ancak vekaleti verecek olan kişinin fiziksel olarak notere gidemeyeceği hal ve durumlarda avukatını görevlendirmesiyle birlikte vekaleti veren kişi adına avukatı notere başvuru yapabilmektedir. Bu işlem “Uzaktan Vekalet Verme” işlemi olarak tanımlanır. 

Araç alım satım vekaleti, araç sahibinin bir başkasının aracını satmak veya almak için yetkilendirdiğini belirten resmi bir belgedir. Bu belge, noter tarafından düzenlenir ve tarafların kimliklerinin doğrulanmasını içeren bir süreçle tamamlanır. Vekaletname, araç alım satım işlemlerinin güvenli ve yasal bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. 

Eğer araç alım satım işlemleri ile yakından ilgileniyorsanız ihale ile araç alma konusunu da değerlendirebilirsiniz.